Queen and royal concubines 비빈(妃嬪)
RO : Bibin MC : Pibin
Year : ?-?
Categories : Society·Life>Social Status·Class(Social Mobility)
UF :
Queen and royal concubines Queen and the Royal Concubines
BT :
Wangsil
NT :
Bingung Chogon
Daebi Daewangdaebi
Gakgungbangaji Gyebi
Hubi Hugung
Jagung Naechong
Pyeonbi Taehu
Wangbi Wangdaebi
Wangsejabin